Strona główna Kontakt Mapa strony
Gdzie jesteśmy?
Oferta
Polityka prywatności - RODO


R O D O

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Tubi System Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych Akceptanta, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

1. Dane dotyczące Administratora:

Tubi System Sp. z o.o. Ul. Okunin 31, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000049867, NIP: 125-11-84-067, Regon: 017384881
Dane kontaktowe: tubisystem@tubisystem.pl 22 775 60 97 22 775 04 90

2. Państwa dane kontaktowe przetwarzane będą w celu:

- zawarcia i realizowania umowy o współpracy w zakresie obsługi przed i posprzedażowej
- wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze,
- wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
- w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
- w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
- dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

- Urzędów Administracji Karno- Skarbowej oraz ZUS
- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu ich przedawnienia. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia danych przetwarzanych bezprawnie,
- żądania od Administratora sprostowania danych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

6. Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez uprawnione do tego osoby.